Logo Erfocentrum
Logo Erfocentrum

    Onderzoek naar Downsyndroom

    Wat is Downsyndroom?

    Wat is Edwardssyndroom?

    Wat is Patausyndroom?

    De combinatietest

    De tripeltest


    Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen

    Lichamelijke afwijkingen

    De 20-weken echo


    Vervolgonderzoek: Prenataal onderzoek

    Vervolgonderzoek na de combinatietest

    Vervolgonderzoek na de 20-weken echo


   Bewust kiezen

   Hoe kiezen anderen?

   Wat is een kans en wat kunt u ermee?

   Wat u verder nog moet weten

   Links

Keuzehulp   |   Downloaden   |   (Para)medici   |   Deze site

Maak een print van deze pagina

Prenatale Screening

Er leven in Nederland veel vragen over de nieuwe bloedtest (NIPT) op onder andere het downsyndroom.
De NIPT test wordt met ingang van 1 april 2014 aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21, trisomie 18 of trisomie 13 hebben. Of wanneer er sprake is van een medische indicatie (bijvoorbeeld een eerder kind met downsyndroom).
NIPT wordt voor een periode van twee jaar aangeboden binnen een wetenschappelijke studie; de TRIDENT-studie.
Kijk op meer over NIPT voor informatie.

Als zwangere vrouw heeft u in Nederland de mogelijkheid om uw ongeboren kind te laten onderzoeken. Zo kunt u laten onderzoeken hoe groot de kans is op een kind met downsyndroom. Ook kunt u laten onderzoeken of uw kind misschien een open ruggetje heeft, of een andere aangeboren lichamelijke aandoening. Deze onderzoeken worden prenatale screening op downsyndroom en lichamelijke afwijkingen genoemd.

Met ingang van 1 april 2011 is de prenatale screening op downsyndroom uitgebreid. Ouders die kiezen voor downscreening, krijgen ook te horen of hun kind een verhoogde kans heeft op trisomie 13 (patausyndroom) of trisomie 18 (edwardssyndroom).
Iedere vrouw die deelneemt aan screening op downsyndroom, krijgt de uitslag voor trisomie 13 en 18 te horen, tenzij ze zelf aangeeft dat niet te willen weten.

De onderzoeken kunnen u misschien geruststellen over de gezondheid van uw kind. Maar ze kunnen u ook ongerust maken, en u voor moeilijke keuzes stellen. U bepaalt zelf of u de onderzoeken wilt en of u daarna eventueel nog vervolgonderzoek wilt laten doen. U kunt op elk moment stoppen met het onderzoek.

Als u overweegt prenatale screening te laten doen, heeft u eerst een uitgebreid gesprek met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog.

U kunt ook een voorlichtingsgesprek aanvragen bij een verloskundige praktijk of zorginstelling die de screening op het downsyndroom of de 20-weken echo mag uitvoeren.
Voor adressen verwijzen we u naar de site van Peridos.

Zoekt u informatie over uw rechten bij de screeningen die u tijdens de zwangerschap aangeboden krijgt? Waarom u zou meedoen aan de screening en hoe het zit met toestemming geven? Kijk dan op:
Juridische informatie: screeningen bij zwangeren en pasgeborenen (RIVM).

De informatie op deze website kan u helpen bij de voorbereiding op een (voorlichtings)gesprek.


 

 

 

Telefoon Erfocentrum: 033- 303 2110 033 - 303 2110 Telefoon Erfocentrum: 033- 303 2110
Mail Erfocentrum: erfocentrum@erfocentrum.nl erfolijn@erfocentrum.nl Mail Erfocentrum: erfocentrum@erfocentrum.nl

© Stichting Erfocentrum 2001-2014 / Disclaimer
Het Erfocentrum is het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid.

Het Erfocentrum wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).

WEBSITES VAN HET ERFOCENTRUM

  www.ZwangerWijzer.nl
Zelftest gezondheidsrisico's voor wie zwanger wil worden.

  www.erfelijkheid.nl
Over erfelijkheid en erfelijke en aangeboren aandoeningen.