Logo Erfocentrum
Logo Erfocentrum

    Onderzoek naar Downsyndroom

    Wat is Downsyndroom?

    Wat is Edwardssyndroom?

    Wat is Patausyndroom?

    De combinatietest

    De tripeltest


    Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen

    Lichamelijke afwijkingen

    De 20-weken echo


    Vervolgonderzoek: Prenataal onderzoek

    Vervolgonderzoek na de combinatietest

    Vervolgonderzoek na de 20-weken echo


   Bewust kiezen

   Hoe kiezen anderen?

   Wat is een kans en wat kunt u ermee?

   Wat u verder nog moet weten

   Links

Keuzehulp   |   Downloaden   |   (Para)medici   |   Deze site

Maak een print van deze pagina

Home
Bewust kiezen

Welke rol speelt de leeftijd van de moeder?

Bij de kans op een kind met een lichamelijke afwijking is de leeftijd van de moeder niet van belang. De leeftijd van de moeder speelt wel een rol bij de combinatietest en het ontstaan van Downsyndroom:
  • De kans op een kind met Downsyndroom neemt toe met de leeftijd van de moeder.
  • De combinatietest voorspelt minder goed bij jongere moeders en beter bij oudere moeders.

De kans op een kind met Downsyndroom
In de tabel ziet u de kans op een kind met Downsyndroom bij verschillende leeftijden van de moeder.

Leeftijd van de moeder De kans op een kind met Downsyndroom op het moment van de combinatietest
20 – 25 jaar 11 tot 13 van de 10.000
26 – 30 jaar 14 tot 19 van de 10.000
31 – 35 jaar 20 tot 45 van de 10.000
36 – 40 jaar 60 tot 155 van de 10.000
41 – 45 jaar 200 tot 615 van de 10.000

Toelichting tabel
Als 10.000 vrouwen van 30 jaar zwanger zijn, dan zijn 19 van hen zwanger van een kind met Downsyndroom. Dat betekent dat 9981 vrouwen zwanger zijn van een kind zonder Downsyndroom.

Als 10.000 vrouwen van 40 jaar zwanger zijn, dan zijn 155 van hen zwanger van een kind met Downsyndroom. Dat betekent dat 9845 vrouwen zwanger zijn van een kind zonder Downsyndroom.

Ontdekking Downsyndroom afhankelijk van leeftijd moeder
De kans om met de combinatietest vroeg in de zwangerschap een kind met Downsyndroom te ontdekken, neemt toe met de leeftijd van de moeder. Bij jonge moeders voorspelt de test minder goed dan bij oudere moeders.

In de tabel hierna ziet u hoeveel kinderen met Downsyndroom gemiddeld worden ontdekt bij verschillende leeftijden van de moeder.

Leeftijd vrouw die zwanger is van kind met Downsyndroom Hoeveel kinderen met Downsyndroom worden wel ontdekt? Hoeveel kinderen met Downsyndroom worden niet ontdekt?
20 – 25 jaar 6 tot 7 van de 10 3 tot 4 van de 10
26 – 30 jaar 7 van de 10 3 van de 10
31 – 35 jaar 7 tot 8 van de 10 2 tot 3 van de 10
36 – 40 jaar 8 tot 9 van de 10 1 tot 2 van de10
41 – 45 jaar 9 tot 10 van de 10 0 tot 1 van de 10

Wat betekent de testuitslag: verhoogde kans?
Een kans van één op 200 wordt een 'verhoogde' kans genoemd. Van elke 200 vrouwen die deze verhoogde kans hebben, is op het moment van het onderzoek maar één vrouw echt zwanger van een kind met Downsyndroom. De andere 199 vrouwen met een verhoogde kans zijn in verwachting van een kind zonder Downsyndroom. Een verhoogde kans (één op 200 of hoger) is dus niet hetzelfde als een hoge of grote kans. Ook bij oudere zwangeren is, zoals hierboven gezegd, de kans groot dat het kind de aandoening niet heeft.


 

 

 

Telefoon Erfocentrum: 033- 303 2110 033 - 303 2110 Telefoon Erfocentrum: 033- 303 2110
Mail Erfocentrum: erfocentrum@erfocentrum.nl erfolijn@erfocentrum.nl Mail Erfocentrum: erfocentrum@erfocentrum.nl

© Stichting Erfocentrum 2001-2014 / Disclaimer
Het Erfocentrum is het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid.

Het Erfocentrum wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).

WEBSITES VAN HET ERFOCENTRUM

  www.ZwangerWijzer.nl
Zelftest gezondheidsrisico's voor wie zwanger wil worden.

  www.erfelijkheid.nl
Over erfelijkheid en erfelijke en aangeboren aandoeningen.